Našou víziou je stať sa jednom najviac preferovanou značkou, vyhovujúce potrebám a požiadavkám poľnohospodárov, ktoré sú vybavené modernou technológiou a máju nízky náklady na prevádzku, údržby a opravu.

Testy

Všetky traktory, ktoré sú vyplnené na výrobnej linke , sa prevedú na sekcie kontrolu a skúšky.

  • PTO skúška dynamometra
  • Statické a mobilné zdvíhacie testu
  • Výkonové výstupy meraní testu
  • Úpravy a funkčné skúšky
  • Záverečný audit

Skočiť na VIDEO galériu